1920px

Digital toolbox za OCD (organizacije civilnog društva)

U cilju pružanja podrške organizacijama civilnog društva u pronalaženju partnera za projekat, umrežavanje ili drugu vrstu saradnje, Resursni centar je kreirao onlajn bazu podataka koja će sadržati podatke o: nazivu organizacije, e-mail adresu i telefon, link do web-site OCD, ime pravnog zastupnika i kratak opis organizacije.

Cilj kreiranja ove baze je povećanje transparentnosti rada, javnog imidža i kredibiliteta  organizacija civilnog društva. Veća transparentnost  u radu organizacija civilnog društva jedan je od najznačajnijih koraka ka suzbijanju predrasuda prema njima, što će se odraziti na njihov efikasniji rad i saradnju sa svim zainteresovanim stranama ali i međusobnu saradnju i zajedničko djelovanje.  U borbi za postizanje  transparentnosti rada državnih organa, lokalnih samouprava i različitih tijela i  institucija, organizacije civilnog društva treba svojim primjerom da pokažu zalaganje za  ovaj princip.

Online OCD baza Podataka

Podrška OCD u traženju partnera za projekte i druge vrste saradnje.

POSJETI I UČLANI SE

 

Online baza donatora

Stvara priliku da se pronađu sredstva za aktivnosti OCD-a.

POSJETI

 

video uputstva

Ocd Baza Podataka

Unos, uređvanje i brisanje podataka korisnika (OCD baza podataka)

Video uputstvo koje ilustruje način unosa, izmjena i brisanja podataka u OCD bazi podataka.  

Slika D

Komunikacija i povećanje vidljivosti projekata finansiranih od strane Evropske unije

Video uputstvo je jedna od aktivnosti projekta “Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori-faza II” koji sprovodi Centar […] Čitaj dalje

Slika C

PIC broj registracija

Video uputstvo je jedna od aktivnosti projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori-faza II“ koji sprovodi Centar […] Čitaj dalje

Pogledaj - video uputstva