Kontakt

CRNVO
Adresa: Sima Barovića 24, lamela 2, Podgorica 81000
Tel:+382 20 219 121, +382 20 219 122
E-mail: crnovo@crnvo.me
Veb-sajt: www.crnvo.me